Dołącz do nas już teraz!

Dodaj gabinet

Gabinet stomatologiczny

BestWayDENT

Adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 59/73, Warszawa

Godziny przyjęć

 • Pn-Pt 09:00 do 20:00
 • Sobota 10:00 do 14:00

sposoby rejestracji:

telefoniczna, mailowa, osobista

pobliskie miejscowości:

Marki Ząbki Opacz-Kolonia Latchorzew Babice Nowe Stare Babice Mory

Cennik

 • Przegląd i konsultacja- bezpłatnie 0 zł
 • Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 100 zł do 200 zł
 • Odbudowa korony zęba 170 zł do 300 zł
 • Licówka kompozytowa 170 zł do 280 zł
 • Opatrunek w koronie zęba 50 zł
 • Odbudowa zrębu korony zęba na wkładzie 200 zł do 350 zł
 • Usuwanie kamienia nazębnego 90 zł do 110 zł
 • Piaskowanie 90 zł do 100 zł
 • Fluoryzacja wszystkich zębów 70 zł do 100 zł
 • Scaling + piaskowanie 160 zł
 • Scaling + piaskowanie+ fluoryzacja 220 zł
 • Szyna relaksacyjna 450 zł
 • Opracowanie kanałów - 1 kanał 100 zł do 150 zł
 • Opracowanie kanałów - 2 kanały 150 zł do 250 zł
 • Opracowanie kanałów - 3 kanały 250 zł do 350 zł
 • Opracowanie kanałów - 4 kanały 350 zł do 450 zł
 • Wizyty w trakcie leczenia kanałowego 80 zł do 150 zł
 • Wypełnienie 1 kanału 120 zł
 • Wypełnienie 2 kanałów 230 zł
 • Wypełnienie 3 kanałów 150 zł
 • Wypełnienie 4 kanałów 170 zł
 • Otwarcie korony zęba 50 zł
 • Dewitalizacja miazgi- zatrucie zęba 50 zł
 • Wkład koronowo- korzeniowy (Co-Cr) pojedynczy 300 zł
 • Wkład koronowo- korzeniowy (stop Co-Cr) złożony 350 zł
 • Korona porcelanowa 700 zł
 • Korona pełnoceramiczna 1500 zł
 • Proteza akrylowa częściowa 700 zł
 • Proteza akrylowa całkowita 800 zł
 • Wzmocnienie protezy metalową siatką 150 zł
 • Proteza szkieletowa 1500 zł
 • Klamra acetalowa do protezy szkieletowej - dodatkowo 180 zł
 • Proteza acetalowa 1600 zł
 • Podścielenie protezy 250 zł
 • Naprawa protezy za 1 punkt 70 zł
 • Naprawa dodatkowego punktu 20 zł
 • Korona tymczasowa 50 zł
 • Onlay porcelanowy 650 zł
 • Konsultacja chirurgiczna 100 zł
 • Usunięcie zęba 80 zł do 150 zł
 • Usunięcie zęba mlecznego 50 zł do 100 zł
 • Usunięcie ósemki 120 zł do 200 zł
 • Chirurgiczne usunięcie zęba 200 zł do 400 zł
 • Resekcja wierzchołka 200 zł do 400 zł
 • Hemisekcja 120 zł do 200 zł
 • Usunięcie torbieli 200 zł do 400 zł
 • Augmentacja kości 1200 zł do 2000 zł
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej 2000 zł do 3000 zł
 • Założenie szwów 50 zł
 • Leczenie suchego zębodołu 30 zł
 • Nacięcie ropnia 100 zł
 • Płukanie jamy ropnia 50 zł
 • Podcięcie wędzidełka 150 zł
 • Usunięcie fragmentu kaptura dziąsłowego 70 zł
 • Zdjęcie szwów ( pacjent po zabiegu w innym gabinecie ) 30 zł
 • Zdjęcie szwów po zabiegu w naszym gabinecie 0 zł
 • Konsultacja implantologiczna 150 zł
 • Wszczepienie implantu 1200 zł do 2500 zł
 • Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej 0 zł
 • Korona porcelanowa na łączniku tytanowym 1800 zł
 • Konsultacja ortodontyczna 100 zł
 • Wyciski do modeli diagnostycznych 100 zł
 • Plan leczenia 0 zł
 • Założenie separacji 50 zł
 • Założenie aparatu stałego 1 łuk - zamki metalowe 1500 zł
 • Założenie aparatu kryształowego 1łuk 2300 zł
 • Wizyta kontrolna z 1 aparatem 150 zł
 • Wizyta kontrolna z 2 aparatami 220 zł
 • Zdjęcie aparatu 150 zł
 • Założenie aparatu retencyjnego 350 zł
 • Wizyty kontrolne z retencją 100 zł
 • Aparat ruchomy 550 zł do 750 zł
 • Wizyty kontrolne z aparatem ruchomym 100 zł
 • Aparaty stałe grubołukowe ( ekspander, hyrax, hass) 400 zł do 900 zł
 • Podane ceny zabiegów stomatologicznych są cenami orientacyjnymi. Ostateczny koszt leczenia ustalany jest po konsultacji z lekarzem. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kod 0 zł

O nas

Witamy w Gabinecie BestwayDENT. Dysponujemy sprzętem  najnowszej generacji, który umożliwia maksymalnie bezpieczną dla pacjenta i precyzyjną diagnostykę. Pracujemy nie tylko bardzo delikatnie, co jest jednym z naszych standardów, ale i dysponujemy szerokim spektrum znieczuleń. Połączenie tych dwóch elementów pozwala nam wyeliminować ból. Serdecznie zapraszamy.

 

RODO

 

Obowiązek informacyjny - zgodnie z RODO/GDPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest NZOZ BESTWAYDENT KAROLINA TRUSIEWICZ UL.KRASIŃSKIEGO 59/73, 01-755 Warszawa, NIP: 8481699933, REGON:140728322(dalej „My”,„NZOZ” albo „BESTWAYDENT”). NZOZ BESTWAYDENT KAROLINA TRUSIEWICZ jest zarejestrowanym podmiotem leczniczym. Adres strony internetowej www.bestwaydent.pl, e-mail: bestwaydent@poczta.pl, tel: 22 2235969, 5104444424

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: karolina203@o2.pl, adres pocztowy: NZOZ BESTWAYDENT KAROLINA TRUSIEWICZ ul. Krasińskiego 59/73, 01-755 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas pierwszej wizyty, a także później, w związku ze świadczeniem usługi medycznej w NZOZ BESTWAYDENT(leczenia i zarządzania usługami opieki zdrowotnej).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez BESTWAYDENT?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usługi medycznej w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, a także kontaktu z Tobą jako naszym Pacjentem, jak również w celu wydania dokumentacji medycznej osobom przez Ciebie upoważnionym.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych, rachunkowych oraz statystycznych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• informowania o promocjach i akcjach specjalnych organizowanych w NZOZBESTWAYDENT.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej jesteśmy zobowiązani na podstawie art.25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, do zbierania następujących danych:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Przepisy prawa nakładają na NZOZ BESTWAYDENTobowiązek zebrania od Ciebie informacji o osobach, które upoważniasz do otrzymania informacji o stanie Twojego zdrowia i udzielanych świadczeniach. Jesteśmy również zobowiązani do zebrania danych osób, które upoważniasz do uzyskania dokumentacji medycznej dotyczącej Twojej osoby. Bez wskazania tych danych nie będziemy mogli przekazać im informacji w Twoim imieniu.

Dodatkowo prosimy Cię o dobrowolne podanie informacji takich jak: numer telefonu i adres e-mail, co pozwala nam na szybki kontakt z Tobą, np. w przypadku zmiany terminu wizyty lub przypomnienia o wizycie. Pamiętaj, że bez Twojej zgody nie możemy tego uczynić.

Jakie masz uprawnienia wobec CENTRUM w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Powyższe uprawnienia nie dotyczą danych, które musimy zbierać zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez obowiązujące przepisy prawa np. dotyczące dokumentacji medycznej.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez NZOZ BESTWAYDENT; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją. Ewentualny sprzeciw prosimy składać do NZOZ BESTWAYDENTjako administratora danych.

Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podwykonawcom takim jak pracownie protetyczne lub podmiotom świadczącym usługi anestezjologiczne, jeśli jest to wymagane w procesie leczenia. Dostęp do danych ma również podmiot świadczący NZOZ BESTWAYDENTusługi księgowe w zakresie określonym w przepisach prawa, jak również informatycy świadczący usługi serwisowe i administracyjne naszych systemów informatycznych, na postawie zawartych umów powierzenia danych.

Za Twoją zgodą dane możemy przekazywać rownież ubezpieczycielowi, z którym zawarłeś stosowną umowę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z okresem wymaganym przepisami prawa do archiwizacji dokumentacji medycznej oraz przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy np. realizacji gwarancji,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy o ile przepis prawa nie stanowi inaczej.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym NZOZ BESTWAYDENTzobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez NZOZ BESTWAYDENTpolega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych potrzeb i statystyk wykonywanych świadczeń w ramach zarządzania usługą medyczną.

 

Usługi

Gabinet BestwayDENT oferuje pełen zakres usług stomatologicznych:

 •    - Chirurgia stomatologiczna
 •    - Ortodoncja
 •    - Periodontologia
 •    - Implanty dentystyczne
 •    - Protetyka
 •    - Stomatologia kosmetyczna
 •    - Stomatologia zachowawcza
 •    - Enododncja
 •    - Zabiegi przy użyciu podtlenku azotu (gaz rozweselający )
 •    - Stomatologia dziecięca

 

Podane ceny zabiegów stomatologicznych są cenami orientacyjnymi. Ostateczny koszt leczenia ustalany jest po konsultacji z lekarzem. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. Usługi stomatologiczne objęte są roczną rękojmią, zgodnie z ustaleniami Kodeksu Cywilnego. Gwarancja na wypełnienia i stałe uzupełnienia protetyczne nie obejmuje urazów oraz uszkodzeń mechanicznych.

Parking

Przed lokalem są wolne miejsca parkingowe dla pacjentów gabinetu

Umów wizytę / zapytaj o usługę:

Reklama
Poznaj naszych specjalistów. Jest nas już 11056 w całej bazie!

Chirurgia

Implantologia

Ortodoncja

Protetyka

Rentgen